Users' questions

Co to slowo nie?

Co to slowo nie?

1. «partykuła występująca przed głównym składnikiem zdania lub równoważnikiem zdania, zmieniająca jego treść na przeciwną, np. Nie kupiliśmy tego mieszkania.»

Co to znaczy niezwykły?

SWJP: „osiągający w jakimś zakresie lub w jakiejś dziedzinie poziom lub wyniki wyraźnie lepsze od dotychczas najlepszych; niezwykły, nadzwyczajny, wyjątkowy”. ISJP: „Coś, co jest fenomenalne, budzi podziw swoją wyjątkowością”. USJP: „niezwykły, nadzwyczajny, zadziwiający, wyjątkowy”.

Co to znaczy nie chce?

Nie chcę jest to wyrażenie znajdujące się w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Informuje ono o tym, że osoba wypowiadająca je nie zgadza się z tym, że ma coś wykonać, otrzymać, albo przebywać w danym miejscu.

Czy nie to wyraz?

Wyraz w polskiej tradycji językoznawczej „nie-” może być uważane zarówno za przedrostek, jak i za osobny wyraz; formy trybu warunkowego, np.

Co oznacza NID?

Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jaki to rodzaj niezwykły?

Forma podstawowa: niezwykły

słowo liczba rodzaj
niezwykły pojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy
niezwykły pojedyncza męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy
niezwykłych mnoga męski osobowy
niezwykłych mnoga męski osobowy męski zwierzęcy męski rzeczowy żeński nijaki

Jak inaczej powiedziec nie chce mi się?

Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne wyrażenia nie chcę to: nie wyrażam chęci, nie mam ochoty, .

Czym jest to słowo?

Słowo – elementarna część mowy. Jego pisanym odpowiednikiem jest wyraz. Za pomocą słów określa się wszelkie pojęcia, np. obiekt lub klasę obiektów rzeczywistych i pojęcia abstrakcyjne.

Co to znaczy F * * * * *?

W środowisku gamingowym “F” jest używana do wyrażenia szacunku, oddania czci. Zwrot ten wziął się z gry Call of Duty: Advanced Warfare, w której w scenie pogrzebu gracz może złożyć hołd klikając F na klawiaturze.

Co znaczy TW slang?

Tw najczęściej jest używany w komunikatorach internetowych i jest to skrót od słowa twoja/twój oraz Trigger Warning (ostrzeżenie przed czymś, co może kogoś zdenerwować, wyprowadzić z równowagi).

Jaki to rodzaj złym?

Odmiana przez liczby i rodzaje

liczba pojedyncza liczba mnoga
rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj męskoosobowy
lodowaty lodowata lodowaci
pogodny pogodna pogodni
zły zła źli